Svako od nas bi trebao da zna koliko dnevno treba da unese kalorija, ali i koliko kalorija iz proteina, ugljenih hidrata i masti.

Pomoću ovog kalkulatora saznaćete količinu potrebnu samo za skidanja sala, zatim za skidanje sala i građenje mišićne mase a tu je i deo za one koji žele da povećaju snagu i masu. Praktična strana ovog kalkulatora je što pored broja kalorija pokazuje i koliko je to tačno grama proteina, ugljenih hidrata i masti.

Uputstvo: Dovoljno je da u donje polje unesete vašu telesnu težinu i u zavisnosti od vašeg cilja potržite koliko vam je dnevno potrebno kcal iz ugljenih hidrata, masti i proteina.

<script type=text/javascript><!-- [et_pb_line_break_holder] --> function calcalc(form) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> //--fat loss<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var cal = parseInt(form.weight.value*22.04);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.cal.value=cal;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var prot = Math.round(cal * .4);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.prot.value=prot;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var carb = Math.round(cal * .4);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.carb.value=carb;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var fat = Math.round(cal * .2);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.fat.value=fat;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var protg = Math.round(prot / 4);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.protg.value = protg;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var carbg = Math.round(carb / 4);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.carbg.value = carbg;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var fatg = Math.round(fat / 9);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.fatg.value = Math.round(fatg);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> //fat loss muscle gain<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var cal2 = parseInt(form.weight.value*26.448);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.cal2.value=cal2;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var prot2 = Math.round(cal2 * .4);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.prot2.value=prot2;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var carb2 = Math.round(cal2 * .4);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.carb2.value=carb2;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var fat2 = Math.round(cal2 * .2);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.fat2.value=fat2;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var protg2 = Math.round(prot2 / 4);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.protg2.value = protg2;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var carbg2 = Math.round(carb2 / 4);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.carbg2.value = carbg2;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var fatg2 = Math.round(fat2 / 9);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.fatg2.value = fatg2 ;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> //size and strength<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var cal3 = parseInt(form.weight.value*33.06);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.cal3.value=cal3;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var prot3 = Math.round(cal3 * .3);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.prot3.value=prot3;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var carb3 = Math.round(cal3 * .5);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.carb3.value=carb3;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var fat3 = Math.round(cal3 * .2);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.fat3.value=fat3;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var protg3 = Math.round(prot3 / 4);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.protg3.value = protg3;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var carbg3 = Math.round(carb3 / 4);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.carbg3.value = Math.round(carbg3);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> var fatg3 = Math.round(fat3 / 9);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> form.fatg3.value = Math.round(fatg3);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <form id=form name=form action="" method=post><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <table cellspacing=0 cellpadding=4 align=center border=0 width="420" height="2"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tbody> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td colspan=4> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <strong>Vaša <!-- [et_pb_line_break_holder] --> težina (kg) =</strong> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input id=weight maxlength=3 size=3<!-- [et_pb_line_break_holder] --> name=weight><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input class=button onClick="calcalc(document.form);MM_validateForm('weight','','RisNum');return document.MM_returnValue" type=button value=Izračunaj name=Submit><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td colspan=4> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td colspan=4><strong>CILJ: <!-- [et_pb_line_break_holder] --> Izgubiti mast </strong></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td colspan=4> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <strong>40% <!-- [et_pb_line_break_holder] --> Proteina / 40% Ugljenih Hidrata / 20% Masti </strong></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=224> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> Kalorija <!-- [et_pb_line_break_holder] --> (kCal dnevno) =</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td width=57> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input id=cal onFocus=this.blur()<!-- [et_pb_line_break_holder] --> maxlength=5 size=5 name=cal><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td colspan="2"></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> Proteina <!-- [et_pb_line_break_holder] --> (kCal) =</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input id=prot onFocus=this.blur() maxlength=5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> size=5 name=prot><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td class=bodystyle>= <!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td class=bodystyle> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input class=bodystyle<!-- [et_pb_line_break_holder] --> id=protg onFocus=this.blur() maxlength=5 size=5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> name=protg><!-- [et_pb_line_break_holder] --> g </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> Ugljenih <!-- [et_pb_line_break_holder] --> hidrata (kCal) =</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input id=carb onFocus=this.blur() maxlength=5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> size=5 name=carb><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td>= <!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input id=carbg onFocus=this.blur()<!-- [et_pb_line_break_holder] --> maxlength=5 size=5 name=carbg><!-- [et_pb_line_break_holder] --> g</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> Ukupno <!-- [et_pb_line_break_holder] --> masti (kCal) =</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input id=fat onFocus=this.blur() maxlength=5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> size=5 name=fat><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td>= <!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input id=fatg onFocus=this.blur()<!-- [et_pb_line_break_holder] --> maxlength=5 size=5 name=fatg><!-- [et_pb_line_break_holder] --> g</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td colspan=4> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td colspan=4><strong>CILJ: <!-- [et_pb_line_break_holder] --> Izgubiti mast i dobiti mišićnu masu </strong></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td colspan=4> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <strong>40% <!-- [et_pb_line_break_holder] --> Proteina / 40% Ugljenih Hidrata / 20% Masti</strong></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td>Kalorija <!-- [et_pb_line_break_holder] --> (kCal dnevno) =</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input class=bodystyle id=cal2<!-- [et_pb_line_break_holder] --> onFocus=this.blur() maxlength=5 size=5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> name=cal2><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td colspan="2"></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td>Proteina <!-- [et_pb_line_break_holder] --> (kCal) =</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input class=bodystyle id=prot2 onFocus=this.blur() maxlength=5 size=5 name=prot2><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td>=</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input id=protg2 onFocus=this.blur()<!-- [et_pb_line_break_holder] --> maxlength=5 size=5 name=protg2><!-- [et_pb_line_break_holder] --> g</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> Ugljenih <!-- [et_pb_line_break_holder] --> hidrata (kCal) =</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input id=carb2 onFocus=this.blur()<!-- [et_pb_line_break_holder] --> maxlength=5 size=5 name=carb2><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td>=</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input id=carbg2 onFocus=this.blur()<!-- [et_pb_line_break_holder] --> maxlength=5 size=5 name=carbg2><!-- [et_pb_line_break_holder] --> g</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> Ukupno <!-- [et_pb_line_break_holder] --> masti (kCal) =</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input id=fat2 onFocus=this.blur() maxlength=5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> size=5 name=fat2><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td>=</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input id=fatg2 onFocus=this.blur()<!-- [et_pb_line_break_holder] --> maxlength=5 size=5 name=fatg2><!-- [et_pb_line_break_holder] --> g</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td colspan=4> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td colspan=4><strong>CILJ: <!-- [et_pb_line_break_holder] --> Veličina i snaga</strong></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td colspan=4> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <strong>30% <!-- [et_pb_line_break_holder] --> Proteina / 50% Ugljenih Hidrata / 20% Masti</strong></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td height="2"> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> Kalorija <!-- [et_pb_line_break_holder] --> (kCal dnevno) =</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td height="2"> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input id=cal3 onFocus=this.blur() maxlength=5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> size=5 name=cal3><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td colspan="2" height="2"></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> Proteina <!-- [et_pb_line_break_holder] --> (kCal) =</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input id=prot3 onFocus=this.blur()<!-- [et_pb_line_break_holder] --> maxlength=5 size=5 name=prot3><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td>=</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input id=protg3 onFocus=this.blur()<!-- [et_pb_line_break_holder] --> maxlength=5 size=5 name=protg3><!-- [et_pb_line_break_holder] --> g</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> Ugljenih <!-- [et_pb_line_break_holder] --> hidrata (kCal) =</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input id=carb3 onFocus=this.blur()<!-- [et_pb_line_break_holder] --> maxlength=5 size=5 name=carb3><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td>=</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input id=carbg3 onFocus=this.blur()<!-- [et_pb_line_break_holder] --> maxlength=5 size=5 name=carbg3><!-- [et_pb_line_break_holder] --> g</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> Ukupno <!-- [et_pb_line_break_holder] --> masti (kCal) =</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input id=fat3 onFocus=this.blur() maxlength=5<!-- [et_pb_line_break_holder] --> size=5 name=fat3><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td>=</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input id=fatg3 onFocus=this.blur()<!-- [et_pb_line_break_holder] --> maxlength=5 size=5 name=fatg3><!-- [et_pb_line_break_holder] --> g</td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td colspan=4> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr bgcolor=#ecf4e7> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td colspan=4><strong>Napomena:</strong></td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <tr> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <td colspan=4>Ovo <!-- [et_pb_line_break_holder] --> su generalne preporuke o unosu kalorija za prosečnog čoveka <!-- [et_pb_line_break_holder] --> koji se bavi rekreacijom. Zavisno o vašim potrebama i fizičkim <!-- [et_pb_line_break_holder] --> aktivnostima, unos kalorija se može povećati ili smanjiti. <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> </td><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </tbody> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> </table><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </form>