…ili koliko vam je potrebeno vode dnevno

Prošlo je vreme kada se dnevna količina potrebne vode određivala rečenicom: „8 čaša vode na dan i rešene su sve vaše potrebe za vodom“. Lično, ova rečenica mi je uvek bila sumnjiva budući da neko od 50 kilograma i ja od 101 teško da možemo imati iste potrebe za vodom. A da ne pričam od drugim stvarima tipa aktivnost i sl. Uočavajući ovakve apsurde, u novim istraživanjima se u obzir uzima i telesna težina i aktivnost ali i klima u kojoj pojedinac živi. Tako su napravljene tablici iz kojih je urađen i donji kalkulator.

Napomena: Opseg kalkulatora je od 27 do 112 kilograma!

Uputstvo: U donje polje unesite vašu telesnu težinu, nivo aktivnosti i okruženje u kome živite i pritisnite dugme IZRAČUNAJ. Dobićete koliko je upravo vama potrebno mililitara vode dnevno.

 

kilograma

minuta dnevno

ml vode

Ako ste zaboravili: 1000 mililitara = 10 decilitara = 1 litar.
Moj primer: težak sam 101 kg, aktivan oko 20 minuta dnevno i živim u umereno toploj kontinentalnoj klimi. Moja dnevna potreba za vodom je: 3289.5 ili 3,2 litre vode.

Da li pijete dovoljeno vode

Odgovor na ovo pitanje možete da proverite i po boji urina. Dakle, uzimite uzorak urina i uporedite sa bojama na slici i, naravno, preporukama šta vam je činiti u zavisnosti od boje.

boja urina