Big Eating Disorder (prejedanje) je poremećaj kod koga je karakteristično uzimanje velike količine hrane tokom obroka u epizodama, koje se dešava najmanje dva puta nedeljno. Pod velikom količinom hrane podrazumeva se da je to količina koju druga osoba, slične dobi i građe, nisu u stanju da pojedu u kraćem vremenskom roku.

Ovaj poremećaj u ishrani identifikovan je 1959. godine ali je zvanično priznat 1994. godine. Prejedanje je psihosomatski poremećaj, što znači da se prejedanjem želi potisnuti neka neprijatna emocija. Ta emocija može biti prepoznatljiva za osobu, ali isto tako može biti i neprijatna emocija (ili više njih) toliko duboko potisnuta da sem uz vođenje stručne osobe, ne može ni da je prepozna. BED je sličan opsesivno-kompulzivnom poremećaju.

Istraživanja nas upućuju na to da je ovaj poremećaj posledica uslovljavanja i učenja posebnog obrasca ishrane još iz najranijeg detinjstva. Česti smo svedoci da roditelj hranom umiruje dete. Ovo je začaran krug utehe od svakodnevice, stresa, depresije, nemoći itd, koja kreće sa epizodama prejedanja a nastavlja se sa mržnjom prema samom sebi. Tu se krug zatvara i okreće, sve dok osoba ne shvati da ima problem, a samim tim potrazi stručnu pomoć.

Posledice

Posledice ovog poremećaja su uglavnom gubitak samopoštovanja, depresije i problemi sa emocijama različitog stepena i složenosti… Dolazi do velike telesne težine koja pokreće osećaj sramote i povlačenje u sebe. Pogođena osoba sprovodi razne dijete, uglavnom nezdrave, gde jo-jo efekat pojačava beznađe. Često dolazi i do hormonalnih problema i ne retko se posumnja da su oni uzrok a ne posledica ovog poremećaja ishrane.

Prejedanje: Lečenje

Prejedanje se leči prvenstveno psihoterapijom i kada se dođe do određenog pomaka u spoznaji sebe, uključuju se i ostali lekari kao na primer nutricionisti koji treba da ukažu kako na nepravilnost ishrane i da poduče osobu zdravoj ishrani. Takođe, fizička aktivnost je izuzetna bitna i osobe sa ovim poremećajem se ohrabruju da se što više kreću (naravno u skladu sa sopstvenim mogućnostima).

 

Čitajte i od drugim poremećajima u ishrani:

Poremećaji u ishrani: Bulimija

Poremećaji u ishrani: Anoreksija