Prejedanje (Big Eating Disorder), Anoreksija (Anorexia nervosa) i Bulimija (Bulimia nervosa) su oblici psihosomatskih poremećaja u ishrani. Najčešće se javljaju kod adolescenata i mlađih odraslih osoba. Poslednja istraživanja pokazuju da se ovi poremećaji u ishrani javljaju kako kod dece tako i kod osoba starije dobi.

Pojavljuju se u svim strukturama društva a najčešće industrijski razvijenoj, bogatoj, potrošačkoj zapadnoj strukturi društva. Za njihovu pojavu i održavanje, potrebna je integracija individualnih psiholoških (na prvom mestu), porodičnih, socijalnih i genetskih faktora.

„Idealna“ figura

Često smo svedoci, kako moćne industrije hrane, farmacije i mode utiču na stvaranje slike „idealne“ figure. Ova pojava utiče na sve strukture društva, a najviše na srednju klasu željnu napretka na društvenoj lestvici.

Takođe smo svedoci poruka masmedija koji stvaraju sliku uspešne devojake slične „barbici“, punjene silikonom na raznim delovima tela kao i vađenjem rebara (da bi se dobila vitkija figura).

Sa druge strane prikazuju se „slike“ gde se srećna porodica okuplja oko punog stola hrane sa porukom, porodica + hrana= sreća, blagostanje, ljubav…

Svaka osoba koja boluje od poremećaja ishrane, teži ka samouništenju sopstvenog zdravlja, praktikujući držanje nepravilnie dijete, uzimanjem neproverenih dijetetskih preparata kao i nepravilnom konzumiranjem preparata, „čišćenjem“ organizma (laksativi, diuretici, klistir…), određivanjem sopstvene idealne težine koja uglavnom vodi u bolest.

Poremećaji u ishrani – gubitak kontrole

Osnova poremećaja ishrane je gubitak kontrole i tada u želji da kontroliše jedino što joj je preostalo okreće se „kontroli“ fizičkog izgleda. Na gubitak kontrole misli se prvenstveno na osećaj da se sve dešava bez njene volje i da ništa u životu ne može kontrolisati što vodi gubitku samopouzdanja, samopoštovanja, depresiji, osećaju bezvrednosti… Tada nastaje prejedanje i bulimija sa jedne strane „medalje“ a anoreksija sa druge.

U svim oblicima poremećaja u ishrani, potrebno je konsultovati lakara i tada kreće borba kombinovanjem lečenja sručnjaka više profila. Bitno je takođe edukovati i roditelje određene osobe, kao što je poželjno pristupiti i porodičnoj terapiji.

Čitajte više o