Reiki – Metod prirodnog ozdravljenja i duhovnog razvoja

Reiki je jednostavna i delotvorna metoda lečenja dodirom. Mada je nastao u Japanu, prevazilazi kulturne i religijske granice. To je postepen i uspešan metod ličnog i duhovnog razvoja. Reiki povoljno deluje na fizičko i psihičko zdravlje. Možemo ga koristiti kao tehniku lečenja polaganjem ruku na obolelo mesto ili za ostvarivanje mentalnih ciljeva.

Reč Reiki se sastoji od dva sloga: rei – znači univerzalna, božanska energija a ki – vitalna životna snaga koja protiče kroz sve što živi. Možda je najjednostavnije Reiki opisati kao božansku svetlost, energiju i ljubav.

Dr Mikao Usui je živeo u Japanu početkom 20. veka. On je zaslužan što nam je Reiki danas dostupan. Tražeći način kako je Isus isceljivao Usui je u starim budističkim spisima na drevnom jeziku sanskritu otkrio odgovor. Godine 1922.  je sastavio životna pravila Reikija i počeo da ga primenjuje za lečenje.

Principi Reikija su sledeći:

  • Samo danas se nemoj ljutiti
  • Samo danas nemoj brinuti
  • Pošteno zarađuj za život
  • Poštuj roditelje, učitelje i starije
  • Pokaži zahvalnost svim živim bićima.

Osnovna pravila jesu da osoba mora tražiti isceljenje, treba da postoji razmena energije, važno je nevezivanje za rezultat isceljivanja. Reiki uvek deluje pozitivno, vodi nas ka istini i najvećem dobru.

Reiki se prenosi od majstora na praktičara inicijacijom. To je poseban ritual koji je ostao nepromenjen kroz čitavu istoriju Reikija. Postoje četiri stepena Reikija i četiri inicijacije da bi se prešao put od praktičara Reikija preko majstora do učitelja, onog ko moze da inicira druge ljude. Inicijacija prvog stepena je usmerena na otvaranje fizičkog tela da može prihvatiti i kanalisati više životne energije. Inicijacija otvara energetske centre na telu pa mnogo više energije protiče kroz telo što nas čini osposobljenim da radimo reiki tretmane sebi ili drugima. Najznačajnije je otvaranje srčane čakre jer je ključna u primeni Reikija. Različiti stepeni postoje da bi se svakom praktičaru dalo vreme da se prilagodi višem nivou vibracija , da savlada i zna da primeni ono što je inicijaciom dobio.

Tok Reikija

Pri radu na drugima praktičar Reikija je samo provodnik energije. Pri tretmanima se ne mogu preneti ni primiti disharmonične energije, zaštićeni su i praktičar i primalac. Kod rukopolaganja postoji 12 osnovnih položaja tako da čitav tretman traje oko sat vremena. Reki se može raditi i na daljinu, bez prisustva osobe koja se isceljuje. Kad nekoga isceljujemo, dajemo najmanje tri vezana tretmana, toliko vremena treba da energija pređe iz fizičkog tela do suptilnih nivoa.

Neka od delovanja Reikija: otklanja blokade za protok životne energije, uspostavlja energetsku ravnotežu i na taj način poboljšanje rada svih organa, pozitivno utiče na sve funkcije tela, smanjuje i otklanja bol, napetost, daje miran san i korisna je dopuna uz redovnu medicinsku terapiju. Razvija lične sposobnosti, talenat, razvija osećaj smisla, sklada, ljubavi.

Sa Reikijem se uspešno može pročistiti prostor u kome živimo i radimo, hrana, lekovi. Reiki će nam pomoći da živimo zdravije, mirnije, skladnije sa bližnjima, okruženjem, samim sobom, Bogom.

Svim Reiki praktičarima preporučujem da svakog dana rade vežbu opraštanja sebi i drugima. Efekti reikija su neizmerni. Neka vas vodi sopstveni, duboki osećaj srca i snažan glas intuicije. Osnovni i najvažniji zadatak Reikija je da poveća ukupnu radost i ljubav da znamo da prihvatimo sve što nam se događa sa poverenjem u Stvoritelja svega što jeste.

Ljiljana Ilić samostalni Reiki majstor-učitelj mob. tel.: 064/623 22 95

e-mail: [email protected]